PRZENOŚNIKI TAŚMOWE – CIĘŻKIE

PRZENOŚNIKI TAŚMOWE – CIĘŻKIE

Transport materiałów odbywa się poprzez zastosowanie bębna napędowego i napinającego, zestawów krążników dolnych i krążniki górne oraz odpowiednio dobranej taśmie transportowej. Przenośniki taśmowe firmy Rybiński mogą być ustawione do pracy w poziomie lub pod kątem nachylenia: od 0° do 10°.


Budowa

Każdy przenośnik taśmowy podzielony jest na sekcje modułowe: