Przenośniki ślimakowe

Przenośniki ślimakowe

Przenośniki ślimakowe przeznaczone są do transportu oraz dozowania materiałów sypkich. Również znajdują zastosowanie jako mieszalniki, wybieraki ze zbiorników. 

NAPĘD PRZENOŚNIKA ŚLIMAKOWEGO
NAPĘD PRZENOŚNIKA ŚLIMAKOWEGO

Standardowo do napędu przenośników ślimakowych stosujemy motoreduktory NORD lub SEW obsadzane bezpośrednio na wale napędowym, Ułożyskowanie wału napędowego w obudowach łożyskowych SKF, SNR, KOYO na zewnątrz obudowy przenośnika. Punkty smarujące wyciągnięte poza osłony zespołów łożyskowych. 
Uszczelnienia wału dławicowe, gwarantujące 100% szczelność nawet przy wysokich temperaturach. 

WAŁ ŚLIMAKOWY
WAŁ ŚLIMAKOWY

Wykonywany jest na bazie rury grubościennej bez szwu. Po wspawaniu czopów zostaje poddany obróbce skrawającej z jednego zamocowania, gwarantuje to idealną pracę w obudowach łożyskowych.  
Pióra ślimakowe wykonywane są na specjalnej walcarce sterowanej CNC. 
Wykonujemy wały ślimakowe:

  • ze stałym skokiem piór ślimacznicy,
  • ze zmiennym skokiem,
  • z przeciwbieżnym kierunkiem piór.
WAŁ ŚLIMAKOWY - MIESZAJĄCY
WAŁ ŚLIMAKOWY - MIESZAJĄCY

Wykonywany jest na bazie rury grubościennej bez szwu. Po wspawaniu czopów zostaje poddany obróbce skrawającej z jednego zamocowania, gwarantuje to idealną pracę w obudowach łożyskowych. Łopaty ślimakowe wykonywane na prasach hydraulicznych, następnie spawane są do wału przy wykorzystaniu specjalnych szablonów. 

WŁAZY REWIZYJNE
WŁAZY REWIZYJNE

Konstrukcja włazów pozwala na szybki i bezpieczny dostęp do wnętrza urządzenia oraz gwarantuje 100% szczelność na pyły, gazy i ciecze.

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY KORYTOWY

Urządzenie ma konstrukcję modułową, poszczególne segmenty wykonane są w kształcie litery U, co pozwala na jego bezproblemowy montaż w miejscu przeznaczenia. W zależności od miejsca przeznaczenia przenośniki mogą posiadać pokrywy na całej swojej długości lub też nie w przypadku montażu pod zbiornikami lub lejami. W przypadku przenośników o długości większej niż 5 m stosujemy łożyska pośrednie wału ślimakowego. W tym celu stosujemy specjalne łożyska ślizgowe firmy SKF. 

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY RUROWY

Urządzenie posiada konstrukcję monolityczną. Zastosowanie to pozwala na:  
transport bliski materiałów sypkich, dokładne dozowanie materiałów sypkich. 
Opcjonalnie przenośniki mogą być wyposażone w wagę przesypową. 
Max odległość: 3 m. 

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY-MIESZAJĄCY

Urządzenie może posiadać konstrukcję monolityczną lub modułową w zależności od długości i miejsca instalacji.  
Przenośniki ślimakowe mieszające znajdują swoje zastosowanie w miejscach gdzie trzeba wymieszać materiał sypki podczas transportu poziomego, dodatkową zaletą naszych urządzeń są: 

  • liczne króćce pod sondy monitorujące mieszany materiał,  
  • liczne włazy rewizyjne, 
  • prosta bezawaryjna konstrukcja.